lesrooster

De lessen zijn op de vrijdagen. De lessen zijn wekelijks, met uitzondering van de officiële vakanties. De salsa cursus bestaat uit 15 lessen, de Bachata cursus uit 10 lessen (beginnende in onderstaand rooster op 27 maart).

De Lestijden zijn (per 31 januari 2020):

Bachata absolute Beginners op vrijdag avond om 19:00 uur (start op 27 maart, loopt verder met het rooster mee).

Salsa Beginners 2 op vrijdag avond om 20:00 uur

Salsa Intermediate 1 op vrijdag avond om 21:00 uur

data lessen 2019

Algemene voorwaarden

1) Bij DiJo Salsa streeft men naar een gelijk aantal Leiders en volgers. Wanneer u geen danspartner heeft zal DiJo Salsa haar uiterste best doen er een voor u te regelen. Mocht dit niet lukken dan komt u op een wachtlijst te staan en kunt u hopelijk in de eerstvolgende cursus instromen.

2) Bij onvoldoende aanmeldingen bestaat de mogelijkheid dat de cursus niet zal plaats vinden.

3) Betalingen dienen voor aanvang van de 2e les te zijn voldaan.

4) Bij verhindering is het in principe niet mogelijk om de les(sen) op een ander moment in te halen.

5) Wij verlenen in principe geen restitutie voor het missen van lessen.

6) Wij zijn niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. Noch kunnen we aansprakelijk gesteld worden bij ongelukken en letselschade tijdens de danslessen.

7) Salsa dansen doe je niet alleen, maar met elkaar. Zorg dus voor een goede hygiëne.

8) Tijdens de lessen is op aanwijzing van de instructeur, het wisselen van danspartner verplicht. Uitzonderingen op deze regel kunnen in overleg worden gemaakt.

9) Een lesuur duurt 55 minuten.

10) Het is verboden tijdens de lessen foto's te maken of te filmen.

11) DiJo Salsa behoudt zich het recht om beeldmateriaal te maken tijdens de lessen. Dit kan gebruikt worden voor reclame doeleinden. Indien je hier bezwaar tegen hebt dien je dit tijdig aan ons door te geven.

12) Bij het niet nakomen van bovenstaande voorwaarden kan de toegang tot de cursus worden geweigerd.

Het team van "DiJo Salsa"

DiJo Salsa behoud zich het recht voor deze regels op elk gewenst moment en zonder opgaaf van reden te wijzigen.